PRINT BLUE

 

LIVE 1
LIVE z zawodów
Transmisja live z ostatnich naszych zawodów - więcej - 

Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Darta
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 17/4                                               miejsce, data
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sz.
Pani/Pan

.................................................................................................

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej - RODO) przekazuję Pani/Panu następujące informacji:

 1. Jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy  w celu publikacji: w mediach społecznościowych, na stronach internetowych www.mod.org.pl, www.pdodarts.pl oraz na stronach internetowych partnerów medialnych zawodów a także w publikacjach papierowych partnerów medialnych zawodów, wyników poszczególnych zawodów  w sezonie 2017-2018.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6.1.a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 4. Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu ich usunięcia, w szczególności na Pani/Pana żądanie.
 5. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innych celach, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (pkt 2).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie każda osoba przeglądająca stronę internetową www.mod.org.pl, na której publikujemy wyniki zawodów.
 7. Nie stosujemy profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej (np. w celu marketingu usług własnych).
 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),
  • prawo usunięcia tych danych - "prawo do bycia zapomnianym" - w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) - prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • jeżeli  przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przywiązujemy szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych członków naszego Stowarzyszenia. Mamy świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów prosimy o wszelkie uwagi lub sygnały o niepokojących zjawiskach  w tej dziedzinie związanych z działalnością naszego Stowarzyszenia. Uwagi prosimy przekazywać na podany wyżej adres Administratora.

 

............................................................................

podpis osoby, której przekazano w.w. informacje


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przez Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Darta

31-511 Kraków
ul. Rakowicka 17/4

Zgodnie z art. 4. 11), art. 6.1.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) wyrażam dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie zgodę na publikację: w mediach społecznościowych, na stronach internetowych www.mod.org.pl, www.pdodarts.pl oraz na stronach internetowych partnerów medialnych zawodów a także w publikacjach papierowych partnerów medialnych zawodów, wyników poszczególnych zawodów  w sezonie 2017-2018.

Wiem, że zgodnie z art. 7.3. RODO mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Można to zrobić pisemnie lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że w chwili wyrażenia niniejszej zgody ukończyłam/ukończyłem 16 lat.


..................................................................

podpis osoby wyrażającej zgodę

­